Databázový administrátor

Úvod » Pracovné pozície » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Budete:
• spravovať databázové systémy
• zodpovedať za návrh, implementáciu a podporu databázových systémov spoločnosti
• navrhovať a inovovať bezpečnosť, produktivitu a efektivitu databázovej infraštruktúry
• vytvárať a uchovávať dokumentáciu dizajnu a workflow-u dátových štruktúr
• udržovať technické štandardy databázových systémov a prispievať k ich vylepšovaniu

Požiadavky na zamestnanca

• aspoň 5 -ročná prax ako DBA a podpory MS SQL servera
• znalosť databázových technológií, ako je napríklad Microsoft SQL Server 2000, 2005, 2008 R2, 2012 v systéme Windows Server, PostgreSQL, Oracle -Knowledge vývoja T-SQL a dynamické SQL
• prehľad v SSRS, BIDS, SSIS, a SSAS , Query optimalizácia, SQL
• schopnosť riešiť problémy a riešenie integrity databázy
• schopnosť identifikovať a riešiť úzke miesta SQL servera a obchodných procesov
• skúsenosti s databázovými clustermi najlepšie v prostredí cloudu
• vedieť inštalovať, konfigurovať, aktualizovať a migrovať databázový softvér a dáta spoločnosti
• práca s kódom - výhodou

Znalosti

Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské I. stupňa
Vysokoškolské II. stupňa

Cudzie jazyky:
Anglický jazyk - pokročilý (B2)

Požadované znalosti:
• 5 rokov praxe ako DBA a podpory MS SQL servera
• 5 rokov praxe s prostredím
• znalosť databázových technológií - Microsoft SQL Server 2000, 2005, 2008 R2, 2012 v systéme Windows Server, PostgreSQL, Oracle -Knowledge vývoja T-SQL a dynamické SQL

Osobnostné predpoklady:
• Ochota učiť sa nové veci a technológie
• Dobré technické zručnosti

O spoločnosti

Náš klient je medzinárodná spoločnosť, ktorá sa pohybuje v oblasti informačných technológií a venuje sa najmä vývoju softvéru na mieru. Primárnu úlohu zohrávajú webové aplikácie. Venujú sa tvorbe redakčných systémov, web developmentu, credit scoring systémov, CRM a iných. Pracuje sa v tíme, ich veľkosť závisí od projektu a jeho náročnosti. Projekty: prevažne vo finančnej oblasti v bankovom a poisťovacom sektore, charitatívne organizácie a retail.

Spoločnosť ponúka:
• prácu v dynamickom, medzinárodnom prostredí s využívaním najnovších technológií
• využívajú sa moderné technológie, agilné metódy - SCRUM
• teambuildingové akcie – plážový volejbal, športový deň
• príjemné, ergonomické pracovné prostredie, open space, voľný výber operačného systému
• technické školenia aj v zahraničí, certifikáty, interné školenia
• možný aj Home-office
• technické knihy v angličtine
• občerstvenie v priestoroch firmy – káva, čaj, nealko, ovocie
• masáže na požiadanie, stolný futbal, šípky

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.