Test Lead

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Prečo práve táto pozícia?
• zažijete spoluprácu v rámci globálneho projektu, budete sa stretávať s ľuďmi z Vášho oboru na medzinárodnej úrovni
• budete pracovať v spoločnosti, ktorá je silným svetovým brandom
• aj v rámci projektu budete mať dlhodobú a stabilnú prácu

Čo Vás čaká?
• budete zodpovedať za riadenie každodenných úloh svojho tímu tak, aby boli vykonané testy na projektoch
• viesť nie len tím, ale aj celú fázu testovania
• pripravovať akčné plány a riešiť nedostatky/poruchy, ktoré sa pri testovaní vyskytnú
• možnosť vytvárať a starať sa o údržbu rozsahu testov v aplikácií Solution Manager
• v rámci projektu budete úzko spolupracovať s viacerými tímami a tak získate prehľad o celkovom fungovaní projektu

Požiadavky na zamestnanca

Vhodným kandidátom na túto pozíciu je človek, ktorý:
• už viac ako 5 rokov pracuje na projektoch v medzinárodnom prostredí a mal možnosť viesť tím
• vie ako funguje testovanie a pozná modul SAP FI
• má anglický a nemecký jazyk na komunikatívnej úrovni (B2/C1)

Znalosti

Cudzie jazyky:
• anglický jazyk - aktívne
• nemecký jazyk - aktívne

Požadované znalosti:
• SAP FI
• SAP Solution Manager
• skúsenosť s testovaním a vedením ľudí

Osobnostné predpoklady:
• veľmi dobré komunikačné zručnosti
• tímov hráč
• ochota cestovať v rámci Európy

O spoločnosti

Participácia na tomto projekte Vám prinesie možnosť spolupráce s medzinárodnou spoločnosťou na roulloute pre pobočky vo viacerých krajinách Európy. Budete čeliť zaujímavým výzvam v podobe rôznorodých činností či procesov. Spoznáte množstvo kultúr a jazykov. Získate možnosť navrhnúť budúcnosť tohto projektu a zúročiť tak Vaše doterajšie skúsenosti.

Aké ďalšie benefity Vám spolupráca prinesie?
• kvalitný vzdelávací program na podporu a rozvoj Vašich odborných zručnosti
• voliteľné benefity z ponuky Cafeteria systém
• plne hradené stravné lístky
• doplnkové dôchodkové sporenie s príspevkom spoločnosti
• príležitosť spoznať svojich kolegov aj mimo práce ( letný/zimný teambulding, športové akcie)

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.