Senior Tester

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

• návrh, tvorba a realizácia testovacích scenárov vyvíjaných softvérových produktov
• zber a analýza výsledkov testovacích procesov, ich vyhodnocovanie a návrh zlepšení
• starostlivosť o bázu chýb v produktoch a funkčných požiadaviek zákazníkov
• príprava technickej a užívateľskej dokumentácie
• užívateľská podpora zákazníkov a školenia

Požiadavky na zamestnanca

• 3-5 rokov skúseností s návrhom, tvorbou a realizáciou softvérových testov vo webovom prostredí
• skúsenosti s písaním dokumentácie
• výhodou je znalosť testovacích nástrojov a práce s nimi
• výhodou je taktiež znalosť skriptovacích jazykov v prostredí Linux (Bash, Ruby, ...)

Znalosti

Znalosti:
skúseností s návrhom, tvorbou a realizáciou softvérových testov vo webovom prostredí

Požadované vzdelanie:
min. I. stupeň VŠ

Zameranie štúdia:
IT

Cudzie jazyky:
anglický jazyk - mierne pokročilý

Prax:
3-5 rokov

O spoločnosti

Náš klient je na trhu lídrom vo sfére biometrických systémov a riešení v oblasti identity manažmentu. Zameriava sa najmä na rozpoznávanie tváre, odtlačkov prstov, hlasu a ich integráciu do biometrických aplikácií. Spoločnosť má pôvod na Slovensku, avšak je poskytovateľom IT riešení pre medzinárodný trh. Prioritne spolupracuje s klientmi krajín Európy a Ázie.

Spoločnosť ponúka:
• zaujímavé finančné hodnotenie + odmeny podľa výsledku hospodárenia
• možnosť prispôsobovať výsledný produkt po technickej aj funkčnej stránke
• flexibilná pracovná doba, home office (jeden deň do týždňa)
• práca možná na živnostenský list
• školenia podľa vlastného záujmu, zabezpečenie technickej literatúry
• ostatné: pobyt na chate, lyžovačky, slovak ring, vianočná večera

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.