HTML5 developer

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

• vývoj front – end webových aplikácií využitím HTML5, CSS, JavaScript
• spoluúčasť na návrhu dizajnu webových aplikácií
• vývoj kódu podľa kvalitatívnych a kódovacích štandardov
• aktívna participácia na zlepšovaní procesov
• poskytovanie efektívnej dokumentácie
• komunikácia s klientom aj v anglickom jazyku

Požiadavky na zamestnanca

• aktívna znalosť anglického jazyka
• predchádzajúca skúsenosť s webovými aplikáciami v HTML5, CSS, JavaScript

Znalosti

Požadované vzdelanie:
vysokoškolské I. alebo II. Stupeň

Zameranie štúdia:
informačné technológie

Cudzie jazyky:
AJ – aktívne
NJ – výhodou

Požadované znalosti:
HTML5
CSS
Javascript

Prax:
min. 2 roky

O spoločnosti

Náš klient je švajčiarska konzultantská spoločnosť s projektami pre klientov v rôznych oblastiach priemyslu.

Spoločnosť ponúka:
• kĺzavý pracovný čas, fix od 9:30 do 16:00
• možnosť práce z domu
• 25 dní dovolenky
• technické školenia v zahraničí
• ProCare zdravotná starostlivosť
• Jazykové kurzy priamo vo firme

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.