Java Developer (Enterprise Edition)

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

• participácia na rôznych projektoch
• analýza a implementácia nových komponentov pre aplikácie
• získavanie prehľadu o nových technológiách
• optimalizácia kódu
• komunikácia so zákazníkom

Požiadavky na zamestnanca

• skúsenosť s vývojom v Java EE min. 2 roky
• znalosť práce s Java Sping frameworkom, Java Server Pages, s Apache Wicket, portletmi
• skúsenosť s prácou pod Linuxom
• anglický jazyk na komunikačnej úrovni

Znalosti

Znalosti:
Java - pokročilýý
SQL, NOSQL, Python, CI, open-source technológie, mobilné technológie pre Android a iOS

Požadované vzdelanie:
vysokoškolské 2. stupňa

Zameranie štúdia:
IT

Cudzie jazyky:
AJ - komunikačná úroveň

O spoločnosti

Náš klient je slovensko-český software house zameraný na progresívne a moderné riešenia pre rôzne oblasti ako financie, kultúra, telekomunikácie, telekomunikačné systémy, správa inžinierskych sietí, doprava a logistika. Je stabilným partnerom so sídlom v Bratislave, Košiciach, Trenčíne a Prahe.

Ponúka:
• priestor na vlastné nápady
• priama komunikácia so zákazníkom
• technické vzdelávanie
• samostatnosť
• úzka spolupráca so seniormi
• individualita a individuálny prístup k práci sú vítané
• účasť na zisku spoločnosti
• práca s najnovšími technológiami (odporúčané od Sales a Project manažéra)

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.