Architect Java

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

• vedúca technická rola na projektoch
• analýza technických požiadaviek na architektúru
• vývoj architektúry riešenia
• zodpovednosť za Proof of Concept a dokumentáciu SW architektúry
• technické vedenie tímu

Požiadavky na zamestnanca

• skúsenosť s návrhmi integračných paternov a implementáciou integračných platforiem
• skúsenosti s prácou so zákazníkmi
• skúsenosť s riadením integračného tímu
• skúsenosť s tvorbou UML, Javou 2EE, Java Spring Frameworkom, JSP, portletmi, Wicket

Znalosti

Požadované vzdelanie:
vysokoškolské 2. stupňa

Zameranie štúdia:
IT

Cudzie jazyky:
AJ - komunikačná úroveň

O spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá vývojom softvéru v najmodernejších technológiách, pracuje na rôznych projektoch pre domácich a zahraničných klientov.

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.