.NET Developer

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

• práca na analýze, návrhu, implementácii a údržbe C# .NET aplikácii pre zahraničného zákazníka
• práca na návrhu a vývoji C# .NET pre desktop aplikáciu na synchronizáciu súborov
• vývoj pluginov a komponentov na integráciu Microsoft aplikácií do web servisov

Požiadavky na zamestnanca

• anglický jazyk – komunikačná úroveň
• skúsenosti na pracovnej pozícii .NET programátor minimálne 1,5 roka
• tímový hráč, zodpovedný

Znalosti

Znalosti:
C# - pokročilý
.NET - pokročilý
Visual Basic - pokročilý

Cudzie jazyky:
Anglilcký jazyk - mierne pokročilý

O spoločnosti

Ide o slovenskú softvérovú spoločnosť vyvíjajúcu produkty na mieru pre potreby zahraničných klientov.
Spoločnosť okrem účasti na zaujímavých projektoch ponúka aj:
• možnosť ovplyvniť vývoj projektu po technickej stránke, práca v medzinárodnom prostredí
• technické školenia, certifikácie, technické knihy v angličtine
• home office a flexibilná pracovná doba
• ostatné: firemné akcie, knihy, konferencie, bonusy na základe splnených cieľov, neskôr možnosť postúpiť a mať na starosti samostatne celý projekt časti vývoja, dôchodkové sporenie, stravné lístky, voľné parkovanie

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.