SAP Consultant - Business Design Plan Build

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

 Podpora pri implementácii globálnych procesov v rámci oddelenia infraštruktúry a výstavby
telekomunikačných zariadení
 Identifikácia nedostatkov v procesoch krajiny, v ktorej implementácia prebieha (rozdiely medzi
lokálnou a centrálnou spoločnosťou v štruktúrach)
 Návrh riešení pre uzávierky GAP
 Podpora pri návrhoch riešení v spolupráci s expertmi z oblasti obchodu a IT
 Koordinácia s inými tímami a paralelnými projektami
 Identifikácia rizík a problémov, hľadanie riešení
 Pravidelná komunikácia s vedením projektu a ostatnými členmi projektu

Požiadavky na zamestnanca

 Skúsenosti s projektovým manažmentom
 Skúsenosti s plánovaním výstavby zariadení
 Používateľské znalosti SAP-u
 Skúsenosti s prácou v tíme
 Anglický jazyk na aktívnej úrovni
 Ochota cestovať

Znalosti

Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské II. stupňa

Cudzie jazyky:
Anglický jazyk - aktívne

Prax:
Minimálne 3 roky

O spoločnosti

Náš klient je medzinárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti telekomunikácií a informačných technológií.

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.