IT Analytik

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Ak dokážeš:
• pripraviť analytickú dokumentáciu v Enterprise Architect programe
• zozbierať a správne zanalyzovať požiadavky klienta
• navrhnúť klientovi efektívne riešenie systému alebo nastavenia procesov
• prichádzať s kreatívnymi nápadmi na zlepšenie klientových zaužívaných procesov
• ustriehnuť, aby výstupy práce tímu vývojárov korešpondovali s klientskymi požiadavkami
• aktívne komunikovať s klientom a tímom vývojárov
• odprezentovať a obhájiť riešenia svojho tímu

Požiadavky na zamestnanca

• dobrý prehľad a znalosť technológií v oblasti webových riešení
• skúsenosti s návrhom UX/UI dizajnu webových aplikácií
• znalosť UML - pokročilý
• znalosť Enterprise Architect, Microsoft Visio - pokročilý
• SQL -základy

Znalosti

Znalosti:

UML – pokročilý
Enterprise Architect - pokročilý
Microsoft Visio – pokročilý
SQL – základy

Požadované vzdelanie:

VŠ I. stupňa

Cudzie jazyky:

Anglický jazyk - pokročilá úroveň

Prax:

2-3 roky v oblasti analýzy a návrhu riešenia informačných systémov
predchádzajúca skúsenosť s vývojom informačných systémov - výhodou

Osobnostné predpoklady:
Keďže ide o IT projekty, je dobré keď:
• máš prehľad v oblasti webových riešení
• dokážeš profesionálne komunikovať tak s klientom ako aj so svojim tímom
• aktívne využívaš svoje analytické myslenie

O spoločnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa poskytovaním komplexných služieb v oblasti webových riešení, pokročilých
e-commerce aplikácií a vývojom softvéru na zákazku. Rieši projekty pre domáce ako aj pre
medzinárodné uznávané spoločnosti, veľké finančné inštitúcie, vládne organizácie.

Čo ti na oplátku ponúka spoločnosť:
• možnosť otvorenej komunikácie ohľadom finančného ohodnotenia
• sebarealizáciu na zaujímavých projektoch s rôznym zameraním
• možnosť výberu rôznych školení zvyšujúcich pravdepodobnosť kariérneho postupu


Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.