Procurement Tester B2S-P2P

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

- príprava testovacích skriptov a overenie existujúcich skriptov
- znalosť procesu, pre ktorý sa script vytvára, realizácia testovania
- vytvorenie databázy testov pre testové špecifikácie
- vedenie dokumentácie o výsledkoch testovania
- zadávanie / prepracovanie hlásení o stave testovania
- zvýraznenie neúspešných testov pre daný modul (FI, MM)
- opakované testovanie prípadov
- overiť fungovanie procesu u užívateľov daných modulov

Požiadavky na zamestnanca

- znalosť SAP SRM 7 / MM ECC 6
- základné znalosti “šablón” pre financie a controlling (invoicing, GL)
- základná znalosť master data
- ochota často cestovať do zahraničných pobočiek
- skúsenosti z Telco oblasti, znalosť procesov verejného obstarávania
- aktívna znalosť anglického jazyka, každý ďalší jazyk výhodou
- zmysel pre detail, tímový hráč, schopnosť pracovať pod stresom
- proaktivita, systematickosť a efektivita

Znalosti

Znalosti:
- znalosť SAP SRM 7 / MM ECC 6
- základné znalosti “šablón” pre financie a controlling (invoicing, GL)
- základná znalosť master data

Požadované vzdelanie:
min. VŠ I. stupňa

Cudzie jazyky:
Anglický jazyk - aktívna úroveň, každý ďalší jazyk výhodou

Prax:
min. 2 roky

Osobnostné predpoklady:
- zmysel pre detail, tímový hráč
- schopnosť pracovať pod stresom
- proaktivita, systematickosť a efektivita
- ochota cestovať do zahraničných pobočiek

O spoločnosti

Spoločnosť, zaoberajúca sa spracovávaním účtovníctva a poskytovaním finančných a účtovníckych služieb.
Niektoré benefity spoločnosti:
- kvalitný vzdelávací program
- motivujúci systém odmeňovania
- plne hradené stravné lístky (3,30 €)
- flexibilný pracovný čas (9:00-14:00)
- start up podpora – zaučenie (2 dňové školenie)

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.