Software engineer (C)

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

• programovanie mobilnej dátovej siete
• unikátny projekt - vývoj 4G na Slovensku, vývoj SW do high-end routerov
• kódovanie v C, pod Linuxom
• skriptovanie a testovanie funkčnosti SW
• denná komunikácia s kolegami v anglickom jazyku
• participácia aj so zahraničnými tímami

Požiadavky na zamestnanca

• v prípade juniora - nie je nutná prax, vhodné aj pre šikovných absolventov, ideálne z odboru telekomunikácií, alebo sietí
• anglický jazyk na komunikatívnej úrovni
• schopný/á riešiť zložitejšie úlohy, analytické a logické myslenie
• skúsenosti s Linuxom a znalosť embedded systémov (aspoň teoreticky) a programovania v C
• znalosti protokolov TCP/IP, GPRS – výhodou
• znalosti sietí - výhodou
• tímový/á, priateľský/á, zameraný/á na výsledky

Znalosti

Požadované vzdelanie:
vysokoškolské I./II. stupeň

Zameranie štúdia:
informačné technológie

Cudzie jazyky:
AJ - mierne pokročilý

Prax:
min. 1 rok

O spoločnosti

Náš klient je medzinárodná spoločnosť, leader v telekomunikačnom odvetví, ktorý pôsobí medzinárodne a má stabilné zázemie. V Bratislave má momentálne približne 80 zamestnancov. Spoločnosť je jedným z najvýznamnejších partnerov poskytovateľov mobilných služieb. Na Slovensku sa nachádza vývojové stredisko, ktoré kooperuje aj s ostatnými krajinami. Pracuje sa v tímoch, kde sa nachádzajú junior/senior programátori a testeri. Práca na projektoch a školenia si vyžadujú aj občasné vycestovanie do zahraničia. Zamestnanci na dennej báze komunikujú v anglickom jazyku a pracujú na vývoji SW pre mobilné aplikácie, ktoré sa využívajú po celom svete.

• vysoko odborná práca
• nízka fluktuácia, príjemný pracovný kolektív
• práca v dynamickom tíme, príjemne pôsobiace pracovné prostredie
• poskytnutie potrebného zaškolenia a získanie know-how
• práca v medzinárodnom prostredí a na zahraničných projektoch
• flexibilná pracovná doba (príchod do 9:00), možnosť - home office
• motivujúce a postupne narastajúce finančné ohodnotenie
• možnosť využiť svoj osobnostný potenciál
• možnosť osobnostného rastu
• cestovanie na projekty aj do zahraničia (Amerika a iné)
• technické vzdelávanie
• teambuildingy

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.