iOS developer - Košice

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

• vývoj klient-server aplikácii pre mobilné zariadenia
• natívne / hybridné / web aplikácie
• možnosť podielať sa na rôznych projektoch (aj java-based projekty)
• byť súčasťou inovatívnych riešení

Požiadavky na zamestnanca

• všeobecný prehľad o mobilných technológiach
• skúsenosť s vývojom mobile app + mobile UI/UX
• anglický jazyk na komunikačnej úrovni
• znalosť web technológii JSP, HTML, CSS, AJAX
• výhoda: skúsenosť s vývojom v Java + výhodou frameworky Spring, Hibernate

Znalosti

Znalosti:
• web technológie (HTML, CSS, JS), JAVA, mobile UI/UX
Požadované vzdelanie:
• vysokoškolské 2. stupňa
Cudzie jazyky:
• anglický jazyk - komunikačná úroveň
Prax:
• absolvent

O spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá vývojom softvéru v najmodernejších technológiách, pracuje na rôznych projektoch pre domácich a zahraničných klientov.

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.