Špecialista Export & Billing

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

• spolupráca s:
oddeleniami firmy a jej pobočkami, so štátnymi inštitúciami, špedičnými spoločnosťami
• zodpovednosť za:
legislatívne spracovanie colných zásielok, dodržanie termínov, vystavenie faktúr a dobropisov, prepravu tovaru
• spracováva:
colné hlásenia, faktúry, doklady a vyhlásenia o pôvode tovaru, objednávky
• zabezpečuje:
medzinárodnú / vnútroštátnu prepravu, kuriérske služby, preclenie importovaného tovaru
• dodržiava medzinárodné dohovory a colné a daňové predpisy

Požiadavky na zamestnanca

• 3 roky na obdobnej pozícii
• skúsenosť práce v SAPe
• tímová práca
• schopnosť efektívne riešiť problémy
• angažovanosť
• flexibilita
• komunikačné schopnosti
• iniciatíva / kreativita
• plánovanie / organizovanie

Znalosti

Požadované vzdelanie:
• stredoškolské / vysokoškolské
Zameranie štúdia:
• ekonómia / logistika
Cudzie jazyky:
• anglický jazyk alebo nemecký jazyk - aktívne
Prax:
• min. 3 roky na obdobnej pozícii

O spoločnosti

Nemecká spoločnosť pôsobiaca v oblasti polygrafického priemyslu už vyše 150 rokov. Pracuje s najmodernejšími technológiami pre výrobu biometrických pasov, platobných, či bankomatových kariet, alebo čipov.
• možnosť vzdelávať sa – vstupné zaškolenie a pod.
• výkonnostné prémie
• plne hradená strava v závodnej kantíne

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.