SAP FI konzultant

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

• zodpovednosť za rollout a konfiguráciu medzinárodnej šablóny „record to report“ so zameraním na účtovanie v Hlavnej knihe, jednotlivé finančné výkazy, finančná a manažérska konsolidácia, reporting, miestne GAAP (účtovné zásady), IFRS
• vyhotovenie expertíz a Fit Gap analýz, analýza procesov a identifikácia možností optimalizácie
• odvodenie technických úloh na základe obchodných požiadaviek
• hodnotenie a návrh zlepšení s cieľom zabezpečiť zníženie nákladov a zvýšenie efektivity/kvality
• pravidelná komunikácia o stave projektu s vedúcim oddelenia, úzka spolupráca s IT oddelením
• spolupráca s One.ERP projektovým tímom, podpora rozhodovania na úrovni manažmentu

Požiadavky na zamestnanca

• schopnosť vyhodnotiť a navrhnúť funkcie v moduloch SAP FI (GL), SAP ERP CO, SAP BI, SAP FC, SAP NetWeaver
• skúsenosti s medzinárodnými rolloutami a prácou na projektoch
• plynulá komunikácia v anglickom jazyku
• ochota cestovať
• dobré prezentačné zručnosti

Znalosti

Požadované vzdelanie:
vysokoškolské I./II. stupeň

Zameranie štúdia:
informačné technológie

Cudzie jazyky:
AJ - mierne pokročilý

Prax:
min. 2 roky

O spoločnosti

Zaoberá sa spracovávaním účtovníctva a poskytovaním finančných a účtovníckych služieb.

• kvalitný vzdelávací program - certifikačné školenia v SAPE
• flexibilný pracovný čas (9:00-14:00)
• plne hradené stravné lístky (3,30 €)
• moderné kancelárie blízko centra
• start up podporu – zaučenie 2 dňové školenie

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.