SAP Consultant - Business Design Plan Build

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

? Podpora pri implementácii globálnych procesov v rámci oddelenia infraštruktúry a výstavby
telekomunikačných zariadení
? Identifikácia nedostatkov v procesoch krajiny, v ktorej implementácia prebieha
? Návrh riešení pre uzávierky GAP
? Podpora pri návrhoch riešení v spolupráci s expertmi z oblasti obchodu a IT
? Identifikácia rizík, problémov a hľadanie riešení
? Pravidelná komunikácia s vedením projektu a ostatnými členmi projektu

Požiadavky na zamestnanca

Skúsenosti s projektovým manažmentom a plánovaním výstavby zariadení
? Používateľské znalosti SAP-u
? Skúsenosti s prácou v tíme, ochota často cestovať do zahraničných pobočiek

Znalosti

Znalosti:

Skúsenosti v SAP
Znalosť procesov ako napr. ARIS

Požadované vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie

Cudzie jazyky:

Anglický jazyk - aktívne

Prax:

minimálne 2 roky v odbore

Osobnostné predpoklady:

? Skúsenosti s projektovým manažmentom
? Skúsenosti s prácou v tíme
? Ochota cestovať

O spoločnosti

Spoločnosť, ktorá sa zaoberá spracovávaním účtovníctva a poskytovaním finančných a účtovníckych služieb pre koncernové spoločnosti v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a vo Veľkej Británii. Ponúka
zákazníkom pevné linky, širokopásmové pripojenie, mobilné siete aj komplexné ICT riešenia pre firmy.

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.