Zaujímajú Vás veľké projekty vyvíjané na mieru a programujete v C#? Pozícia .NET Developer čaká len na Vás!

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Prečo práve táto pozícia:
• budete sa podieľať na projektoch, ktoré majú zjednodušiť fungovanie miest a obcí i život bežných občanov
• máte možnosť pracovať formou home officu z ktoréhokoľvek kúta Slovenska
• budete súčasťou menšej slovenskej firmy, kde aj Vaše slovo môže niečo zmeniť

Aké úlohy na Vás čakajú?
• budete súčasťou 6 -10 členného tímu spolu s ďalšími programátormi, analytikom a projektovým manažérom
• kombinovať kreativitu s funkčnosťou a vyvíjať veľké webové portály ako aj intranetové a internetové riešenia
• analyzovať a navrhovať riešenia z hľadiska funkčnosti a dátového modelu aplikácie
• kontrolovať a testovať funkčnosť navrhnutých riešení
• podľa potreby a druhu projektu kooperovať aj s inými oddeleniami spoločnosti
• komunikácia priamo s klientom
• využívať anglický jazyk najmä na písanie dokumentácie

Požiadavky na zamestnanca

Schopnosti, ktoré by ste mali mať:
• pokročilá znalosť technológií: ASP.NET, .NET, C#, MVC, XML, MS SQL
• skúsenosti s programovaním web aplikácií
• komunikačné zručnosti, ktoré budete aktívne využívať v tíme ale aj pri prezentácii klientom
• schopnosť kooperovať pri práci s ostatnými členmi tímu
• tvorivosť, schopnosť improvizovať a riešiť úlohy samostatne

Znalosti

Požadované vzdelanie:
vysokoškolské I./II. stupeň

Zameranie štúdia:
informačné technológie

Cudzie jazyky:
AJ - mierne pokročilý

Prax:
Bez čoho sa na tejto pozícii nezaobídete?
Ako .NET developer je dôležité mať za sebou minimálne 2 ročnú prax v oblasti programovania webových aplikácií v .NET, C# .

O spoločnosti

Hľadáme šikovného programátora pre spoločnosť špecializujúcu sa na komplexné služby v oblasti webových riešení, pokročilých e-commerce aplikácií a vývoja softvéru na zákazku. Pracuje na projektoch pre domáce ako aj medzinárodne uznávané spoločnosti.

Čo Vám ponúka spoločnosť?
• možnosť pracovať pre prestížnych klientov
• okrem fixnej zložky aj motivujúcu odmenu po úspešnom zvládnutí projektu
• podporu pri práci z hľadiska kvalitného technického vybavenia a IT infraštruktúry
• dostatočný priestor na sebarealizáciu aj napriek práci v tíme
• možnosť využiť home office podľa dohody a fázy projektu


Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení\", ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.