.NET developer / SharePoint developer (Nemecko)

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

• práca na dlhodobých nemeckých projektoch
• analýzy systémov
• programovanie systémov
• vývoj nových funkcionalít CRM systémov
• písanie a vedenie technickej dokumentácie

Požiadavky na zamestnanca

• aktívna znalosť nemeckého jazyka
• podmienka: prax v programovaní v Microsoft technológiách

Znalosti

Znalosti:
C# - pokročilý
.NET - pokročilý
alebo
ASP.NET - pokročilý
alebo
SharePoint - pokročilý
Požadované vzdelanie:
VŠ I. / II. stupňa
Zameranie štúdia:
IT
Cudzie jazyky:
nemecký jazyk - mierne pokročilý / aktívne
Prax:
min. 2 roky skúsenosti v programovaní s .NET / ASP. NET / C# / SharePoint

O spoločnosti

Náš klient je významných členom medzinárodnej skupiny a špecializuje sa v oblasti rozsiahleho poradenstva podnikom v širšom prostredí SAP ako aj podpory pri vývoji riešení pre zahraničných partnerov. Spoločnosť patrí k popredným poskytovateľom IT služieb a riešení najmä v oblasti SAP v strednej a západnej Európe.

• nadštandartné finančné ohodnotenie + atraktívny prémiový systém
• participácia na zaujímavých projektoch pre nemeckého klienta
• teambuldingy v zahraničí

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.