Senior Tester

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

• tvorba test case-ov, príprava testovacích dát, následné testovanie scenárov
• zvyšovanie kvality softvérových produktov
• komplexná zodpovednosť za testovacie aktivity a zlepšovanie procesov
• monitorovanie, analyzovanie a zaznamenávanie chýb, vedenie dokumentácie
• úzka spolupráca s programátormi, analytikmi
• testovať nové, priradené funkcionality cez validačný testing + integračné, regresné, systémové a akceptačné testy
• najmä automatické testovanie
• agilný vývoj

Požiadavky na zamestnanca

• skúsenosť s automatickým testovaním, s nástrojmi - SoapUI, JUnit, Selenium
• príprava testovacích dát (SQL script)
• znalosť programovacích jazykov ako Java, HTML, JavaScript výhodou
• aktívna znalosť anglického jazyka

Znalosti

Znalosti:
automatické testovanie
rôzne druhy testovania - integračné, regresné, systémové a akceptačné, white box, black box atď.
Java - mierne pokročilý

Cudzie jazyky:
anglický jazyk - aktívne

Prax:
2+ rokov skúsenosti s testovaním

Osobnostné predpoklady:
kreatívny človek
tímový hráč
ochotný učiť sa nové technológie

O spoločnosti

Náš klient je slovenská pobočka medzinárodnej spoločnosti, ktorá sa pohybuje v oblasti informačných technológií a venuje sa najmä vývoju softvéru na mieru. Primárnu úlohu zohrávajú webové aplikácie. Venujú sa tvorbe redakčných systémov, web developmentu, credit scoring systémov, CRM a iných. Pracuje sa v tíme, ich veľkosť závisí od projektu a jeho náročnosti. Projekty: prevažne vo finančnej oblasti v bankovom a poisťovacom sektore, charitatívne organizácie a retail.

• možnosť získať ISTQB (medzinárodný certifikát)
• práca v mladom kolektíve
• minimum byrokracie
• práca na TPP / živnosť/ s.r.o.
• pravidelné firemné akcie pre zamestnancov
• možnosť ďalšieho vzdelávania (externé / vlastné tréningy)
• vlastná technická knižnica
• turnaje v stolnom futbale, občerstvenie, káva, ovocie, masáže priamo vo firme

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php