JAVA developer / Konzultant (Atlassian JIRA)

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

• zodpovednosť za analýzu a implementáciu nových komponentov pre aplikácie
• komunikácia s klientom, špecifikácia požiadaviek
• tvorba technickej a projektovej dokumentácie
• optimalizácia kódu
• získavanie prehľadu o nových technológiách
• vývoj na viacerých projektoch paralelne

Požiadavky na zamestnanca

• skúsenosť s vývojom v Java EE, JavaScripte min. 2 roky
• praktická znalosť technológií Atlassian Jira výhodou
• skúsenosť s Rest na integraciu s wep alikaciami
• znalosť anglického jazyka na komunikatívnej úrovni

Znalosti

Znalosti:
Java - pokročilý
JavaScript - pokročilý
Atlassian JIRA - výhodou

Požadované vzdelanie:
vysokoškolské I. alebo II. stupeň

Zameranie štúdia:
informačné technológie

Cudzie jazyky:
AJ - mierne pokročilý

Prax:
min. 2 roky

O spoločnosti

Náš klient je slovensko-český software house zameraný na progresívne a moderné riešenia pre rôzne oblasti ako financie, kultúra, telekomunikácie, telekomunikačné systémy, správa inžinierskych sietí, doprava a logistika. Je stabilným partnerom so sídlom v Bratislave, Košiciach, Trenčíne a Prahe.

Ponúka:
• priestor na vlastné nápady
• priama komunikácia so zákazníkom
• technické vzdelávanie
• samostatnosť
• úzka spolupráca so seniormi
• individualita a individuálny prístup k práci sú vítané
• účasť na zisku spoločnosti
• práca s najnovšími technológiami (odporúčané od Sales a Project manažéra)

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.