IT Administrátor

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

• správa a administrácia systémov (operačné systémy, informačné systémy, hardware)
• inštalácia, konfigurácia systémového prostredia
• údržba a rozvoj systémových aplikácií
• starostlivosť o chod IT systémov na slovenskej pobočke ako aj v zahraničí (Nórsko)
• troubleshooting (ticketový systém)
• písanie/čítanie technickej dokumentácie

Požiadavky na zamestnanca

• zodpovedný človek so schopnosťou riešiť vzniknuté problémy
• priama, otvorená komunikácia
• flexibilný
• chuť učiť sa
• skúsenosti so sieťami, HP zariadeniami - výhoda
• základy PHP, SQL

Znalosti

Požadované vzdelanie:
stredoškolské s maturitou

Zameranie štúdia:
IT

Cudzie jazyky:
AJ - aktívne

O spoločnosti

Spoločnosť pôsobiaca na slovenskom trhu od roku 1991 v oblasti marketingu, predaja a distribúcie farmaceutických produktov. Okrem veľkodistribúcie liekov sa špecializuje v chemickom priemysle, kde zabezpečuje predaj a servis laboratórnych a lekárskych prístrojov a predaj chemikálií.

Spoločnosť ponúka nasledovné benefity:
• dynamické pracovné prostredie
• možnosť kariérneho rastu
• možnosť služobných ciest do Nórska
• teambuildingové akcie
• jazykové kurzy

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.