Java Security Analyst

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Budete:
• pracovať na projekte z oblasti bankovníctva
• konzultovať požiadavky zákazníka
• analyzovať požiadavky zákazníka
• navrhovať bezpečnostné servery pre autentifikáciu používateľov na báze technológii JAVE EE
• hľadať optimálne riešenia a pripravovať špecifikácie / user stories
• implementovať

Požiadavky na zamestnanca

Máte:
• znalosti počítačovej bezpečnosti (viacfaktorová autentifikácia používateľov, transakčné webové aplikácie a mobilné aplikácie)
• vedomosti zo šifrovania, praktická znalosť PKI.
• anglický jazyk na úrovni písania špecifikácií, ponúk a prezentácií
• komunikačné zručnosti, schopnosť tvoriť, prezentovať analytickú dokumentáciu

Výhodou:
• znalosť protokolu OAuth 2.0, CASE nástroje, UML2, OpenID Connect
• web services, vývoj mob. aplikácii, design IS v Jave EE

Znalosti

Cudzie jazyky:
anglický jazyk - aktívne
Požadované znalosti:
UML - pokročilý
Java - pokročilý
Prax:
3+
Osobnostné predpoklady:
komunikatívnosť
tímovosť

O spoločnosti

Náš klient je software house pôsobiaci vo viac ako 30 krajinách. Venuje sa vývoju sw riešení pre zákazníkov z rôznych oblastí:
• bankovníctvo, poisťovníctvo
• distribútori energií
• výroba
• telekomunikácie
• zdravotníctvo
• verejná správa
• a ďalšie

Spoločnosť ponúka:
• prácu v nadnárodnej spoločnosti so širokým spektrom projektov
• príjemné, menej formálne prostredie, nízku byrokraciu,
• jazykové kurzy, technické školenia, certifikácie
• teambuildingy - športové aktivity, kultúrny program
• home-office
• príspevok na životné poistenie, doplnkové dôchodkové pripoistenie
• zľavy v e-shopoch
• prémie (kvartálne a ročné)

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.