Projektový manažér investičných nákladov

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Čo Vás na pozícii čaká a neminie?
Budete:
- pracovať na projektoch súvisiacich so zavádzaním a modifikovaním výrobnej linky, výrobných hál či zúčastňovať sa na investičných rokovaniach ohľadne výstavby a a pod.,
- spolupracovať s inžinierskymi a montážnymi spoločnosťami, vypracovávať stratégie,
- úzko spolupracovať s vedením spoločnosti
- zodpovedať za zverený projekt
- spracovávať projektovú dokumentáciu

Požiadavky na zamestnanca

Pri výkone práce je potrebná:
- skúsenosť na obdobnej pozícii aspoň 5 rokov,
- znalosť anglického jazyka na komunikatívnej úrovni - B2/C1,
- vynikajúca technická znalosť a schopnosť čítať technickú dokumentáciu.
- schopnosť motivovať a viesť projektové tímy,
- vysoké pracovné nasadenie.

Znalosti

Požadované vzdelanie:
VŠ II. stupňa
Zameranie štúdia:
strojárstvo, chemické technológie
Cudzie jazyky:
anglický jazyk - aktívne
Prax:
5 rokov

O spoločnosti

Našim klientom je úspešná medzinárodná spoločnosť!

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.