C++/ C# Developer

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

• Maintenance C++ aplikácií pomocou Microsoft Visual C++ 6.0
• Podieľanie sa na vývoji nových produktov C# v Microsoft Visual Studio 2015
• Aktívna komunikácia so zahraničnými zákazníkmi v anglickom jazyku

Požiadavky na zamestnanca

• 3+ ročná skúsenosť s vývojom v C++ a C#
• Chuť rozvíjať sa v C#

Znalosti

Požadované vzdelanie:

Zameranie štúdia:
IT
Cudzie jazyky:
anglicky - aktívne
nemecký - výhodou
Prax:
3 roky skúsenosť s vývojom v C++/ C#

O spoločnosti

Zahraničná, konzultačná spoločnosť, ktorá poskytuje sw riešenia najmä v oblasti výrobného, chemického či textilného priemyslu.

Spoločnosť ponúka:
• kĺzavý pracovný čas, fix od 9.30 do 16.00
• možnosť práce z domu
• 25 dní dovolenky
• technické školenia v zahraničí
• ProCare zdravotná starostlivosť
• Jazykové kurzy priamo vo firme

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.