General Ledger Accountant (for HR-related matters)

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

• Plánovanie, koordinácia a príprava mesačných, kvartálnych, ročných finančných výkazov spojených s HR (dôchodky, predčasné dôchodky a pod.)
• Sledovanie štandardov a legislatívy (IFRS) v HR účt. záležitostiach v rámci medzinárodnej skupiny
• Supervízia a koordinácia, procesovanie a sledovanie outsourcovaných zamestnancov
• Sledovanie reportov pre asociácie (dôchodcov) a sociálne fondy
• Rozvoj stratégii a konceptov pripravovaných iimplementácii pre finančné uzávierky
• Sledovanie kvality – samotného účtovania, ako aj jednotlivých procesov, dohlad na dodržiavanie nových procesov
• Plánovanie deadlinov pre uzávierky, reporty
• Kontakt pre auditorov a iných špecialistov v otázkach reportingu, finančných výkazov, daní a pod.
• Definícia, implementácia a priebežná optimalizácia procesov aj v rámci interných systémov
• People management – vedenie, riadenie, motivácia teamu ľudí
• Podielanie sa na výberových procesoch a definovaní popisov práce
• Plánovanie a delegovanie úloh v rámci oddelenia

Požiadavky na zamestnanca

Znalosti

Požadované vzdelanie:
VŠ I. / II. stupňa
Zameranie štúdia:
ekonomické
Cudzie jazyky:
anglický jazyk - aktívne
Prax:
6 rokov skúsenosti s finančnými výkazmi, uzávierkami, reportingom
predošlá skúsenosť ako GL Accountant

O spoločnosti

Zaoberá sa spracovávaním účtovníctva a poskytovaním finančných a účtovníckych služieb. V súčasnosti sa vytvára nové oddelenie, ktoré bude špecializované na procesy účtovania HR položiek v rámci GL.

Spoločnosť ponúka:
• kvalitný vzdelávací program - certifikačné školenia v SAPE
• flexibilný pracovný čas (9:00-14:00)
• plne hradené stravné lístky (3,30 €)
• moderné kancelárie blízko centra
• start up podporu – zaučenie 2 dňové školenie

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.