Front-end developer

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

• práca na frontende rôznych aplikácii a sw riešení
• úzka spolupráca s tímom java developerov
• optimalizácia kódu, analýza/návrh designu
• projekty pre banky, dopravné a telco spoločnosti, reklamné agentúry
• dynamická práca – vývoj na viacerých projektoch krátkodobých aj dlhodobých

Požiadavky na zamestnanca

• chuť učiť sa nové technológie
• skúsenosti s HTML, Javascript, CSS prípadne liferay, drupal, wordpress
• komunikačné zručnosti
• dynamickosť
• proaktívny prístup
• tímová kolaborácia

Znalosti

Znalosti:
JavaScript - pokročilý
HTML - pokročilý
CSS - pokročilý
Java - základy
SQL - pokročilý

Požadované vzdelanie:
vysokoškolské I. alebo II. stupeň

Zameranie štúdia:
informačné technológie

Cudzie jazyky:
AJ - mierne pokročilý

Prax:
min. 2 roky

O spoločnosti

Náš klient je slovensko-český software house zameraný na progresívne a moderné riešenia pre rôzne oblasti ako financie, kultúra, telekomunikácie, telekomunikačné systémy, správa inžinierskych sietí, doprava a logistika. Je stabilným partnerom so sídlom v Bratislave, Košiciach, Trenčíne a Prahe.

Ponúka:
• priestor na vlastné nápady
• priama komunikácia so zákazníkom
• technické vzdelávanie
• samostatnosť
• úzka spolupráca so seniormi
• individualita a individuálny prístup k práci sú vítané
• účasť na zisku spoločnosti
• práca s najnovšími technológiami (odporúčané od Sales a Project manažéra)

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.