Android developer

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

• práca na nových funkcionalitách mobilnej aplikácie
• spolupráca s Android aj iOS developermi v menšom tíme
• dynamický vývoj nových riešení na dlhodobých aj krátkodobých projektoch
• analýza a návrh dizajnu
• projekty z oblasti marketingu, telekomunikačných i výrobných spoločností

Požiadavky na zamestnanca

• Java - pokročilý
• skúsenosť s vývojom Android aplikácií
• anglický jazyk na komunikatívnej úrovni

Znalosti

Znalosti:
Java - pokročilý

Požadované vzdelanie:
vysokoškolské 2. stupňa

Zameranie štúdia:
IT

Cudzie jazyky:
Anglický jazyk - aktívne

O spoločnosti

Náš klient je slovensko-český software house zameraný na progresívne a moderné riešenia pre rôzne oblasti ako financie, kultúra, telekomunikácie, telekomunikačné systémy, správa inžinierskych sietí, doprava a logistika. Je stabilným partnerom so sídlom v Bratislave, Košiciach, Trenčíne a Prahe.

Ponúka:
• priestor na vlastné nápady
• priama komunikácia so zákazníkom
• technické vzdelávanie
• samostatnosť
• úzka spolupráca so seniormi
• kreativita a individuálny prístup k práci sú vítané
• účasť na zisku spoločnosti
• práca s najnovšími technológiami (odporúčané od Sales a Project manažéra)

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.