Finančný Analytik

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Hlavnou náplňou práce je plánovanie a analýzy finančnej situácie spoločnosti, a spolupodieľanie sa na príprave jej finančných rozpočtov

Okrem iného Finančný Analytik je zodpovedný za:
• dennú analýzu a kontrolu dát v interných systémoch a s využitím EXCELu
• sledovanie a vyhodnocovanie vývoja nákladovosti, ako aj produktivity podľa štandardných účtovných výkazov (súvaha, výsledovka, cash flow).
• prognózovanie, plánovanie a analýza výnosov, nákladov, hrubého zisku a výdavkov.
• vyhodnocovanie efektívnosti a finančnej návratnosti významných investícií,
• analýzu a kontrolu finančných dát,
• aktívna komunikácia s kolegami z finančného oddelenia
• príprava reportov podľa potreby nadriadeného
• prípravu podkladov pre fakturáciu,
• prípravu podkladov pre mesačnú, štvrťročnú a ročnú účtovnú uzávierku,
• hladký priebeh interných a externých auditov

Požiadavky na zamestnanca

• min. 1 rok prax v oblasti financií,
• ekonomické vzdelanie min. SŠ s maturitou,
• MS Excel - pokročilý, schopný vytvoriť náročnejšie vzorce, pomocou ktorých vytvorí rôzne finančné výkazy, prípadne ad-hoc reporty
• zmysel pre detail,
• analytické myslenie, zameraný na čísla
• schopný komunikovať plynule v anglickom jazyku s klientmi

Znalosti

Požadované vzdelanie: min. stredoškolské s maturitou
Zameranie štúdia: ekonomické - podmienkou
Cudzie jazyky: anglický jazyk - pokročilá úroveň
Prax: min. 1 rok praxe na finančnej pozícii, zameranej na finančné analýzy, alebo fakturáciu

O spoločnosti

Náš klient je medzinárodná logistická spoločnosť.