Databázový administrátor

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Budete:
• Spravovať databázové systémy, navrhovať a implementovať databázové systémy spoločnosti
• Inštalovať, konfigurovať, aktualizovať a migrovať databázový softvér a dáta spoločnosti
• Zaisťovať bezpečnosť a efektivitu databázovej infraštruktúry
• Spravovať dokumentáciu a udržiavať technické štandardy databázových systémov
• Komplexne riešiť problémy v rámci databázových štruktúr

Požiadavky na zamestnanca

Máte:
• 5 rokov praxe ako DBA a podpory MS SQL servera
• Znalosť databázových technológií, ako je napríklad Microsoft SQL Server 2000, 2005, 2008 R2, 2012 v systéme Windows Server, PostgreSQL, Oracle
• Skúsenosť s riešením problémov SQL servera a obchodných procesov
• Skúsenosti s databázovymi clustermi najlepšie v prostredí cloudu

Znalosti

Cudzie jazyky:
• anglický jazyk - aktívne

Požadované znalosti:
• Znalosť databázových technológií - Microsoft SQL Server 2000, 2005, 2008 R2, 2012 v systéme Windows Server, PostgreSQL, Oracle
• Skúsenosť s T-SQL a dynamické SQL - znalosti v SSRS, BIDS, SSIS, a SSAS , Query optimalizácia, SQL
• Riešenie problémov a riešením integrity databázy
• Skúsenosti s databázovymi clustermi najlepšie v prostredí cloudu

Prax:
• 5 rokov na pozícii databázový administrátor

O spoločnosti

Náš klient je medzinárodná spoločnosť, ktorá sa pohybuje v oblasti informačných technológií a venuje sa najmä vývoju softvéru na mieru. Primárnu úlohu zohrávajú webové aplikácie. Venujú sa tvorbe redakčných systémov, web developmentu, credit scoring systémov, CRM a iných. Pracuje sa v tíme, ich veľkosť závisí od projektu a jeho náročnosti. Projekty: prevažne vo finančnej oblasti v bankovom a poisťovacom sektore, charitatívne organizácie a retail. Momentálne sa pracuje približne na 6 väčších projektoch pre zahraničných klientov.

Spoločnosť ponúka:
• prácu v dynamickom, medzinárodnom prostredí s využívaním najnovších technológií
• osobnostný rast, práca v tíme senior programátorov
• využívajú sa moderné technológie, agilné metódy - SCRUM
• teambuildingové akcie – plážový volejbal, športový deň
• príjemné, ergonomické pracovné prostredie, open space, voľný výber operačného systému
• technické školenia aj v zahraničí, certifikáty, interné školenia
• možný aj Home-office
• technické knihy v angličtine
• občerstvenie v priestoroch firmy – káva, čaj, nealko, ovocie
• masáže na požiadanie, stolný futbal, šípky

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.