Asistent/ka generálneho riaditeľa

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

• zabezpečenie korešpondencie generálneho riaditeľa a štatutárnych zástupcov spoločnosti
• organizačné zabezpečenie rokovaní a príprava odborných podkladov pre generálneho riaditeľa
• príprava stanovísk a materiálov predkladaných do Predstavenstva, Dozornej rady a orgánom mesta
• vypracovanie záznamov z rokovaní generálneho riaditeľa, kontrola úloh z rokovaní a ich plnenia
• distribúcia vnútorných predpisov spoločnosti, koordinácia ich vydávania a ich evidencia
• starostlivosť o centrálny register a archív zmlúv
• spolupráca s externým dodávateľom v rámci archivačných služieb
• kontrola obsahu a správnosti zmlúv so zákazníkmi a klientmi
• zabezpečenie agendy týkajúcej sa obchodného súdu – obchodný register a živnostenský úrad
• riešenie právnej agendy a komunikácia s právnymi agentúrami
• prijímanie a starostlivosť o návštevy generálneho riaditeľa

Požiadavky na zamestnanca

• požadovaná prax na podobnej pozícii min. 3 roky
• predošlá skúsenosť so spracovaním zmlúv
• znalosť meeting minutes
• hmotná zodpovednosť
• bezúhonnosť

Znalosti

Požadované vzdelanie:
stredoškolské s maturitou, VŠ

Zameranie štúdia:
ekonomické, prípadne právnické zameranie

Cudzie jazyky:
Anglický aktívne alebo nemecký aktívne

Vodičský preukaz:
sk. B

Prax:
min. 3 roky na podobnej pozícii

Osobnostné predpoklady:
• organizačné a komunikačné schopnosti
• zodpovednosť, precíznosť, spoľahlivosť

O spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá odpadovým hospodárstvom.