PHP Developer

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Budete:
• programovať web stránky
• navrhovať a vylepšovať mobilné aplikácie pre iOS a Android
• implementovať nové funkcionality pre CMS
• pracovať na backende aj frontende

Požiadavky na zamestnanca

Máte:
• pokročilú znalosť knižníc jQuery a Bootstrap
• skúsenosť s Cordova a Ionic framework/ AngularJS
• chuť učiť sa nové technológie
• proaktívny prístup

Znalosti

Cudzie jazyky:
• anglický jazyk - aktívne

Požadované znalosti:
PHP - pokročilý
HTML - pokročilý
CSS - pokročilý
Javascript - pokročilý
SQL - pokročilý

Prax:
• 3+ roky na pozícii PHP developer

O spoločnosti

Náš klient je medzinárodná spoločnosť, ktorá sa pohybuje v oblasti informačných technológií a venuje sa najmä vývoju softvéru na mieru. Primárnu úlohu zohrávajú webové aplikácie. Venujú sa tvorbe redakčných systémov, web developmentu, credit scoring systémov, CRM a iných. Pracuje sa v tíme, ich veľkosť závisí od projektu a jeho náročnosti. Projekty: prevažne vo finančnej oblasti v bankovom a poisťovacom sektore, charitatívne organizácie a retail. Momentálne sa pracuje približne na 6 väčších projektoch pre zahraničných klientov.

Spoločnosť ponúka:
• prácu v dynamickom, medzinárodnom prostredí s využívaním najnovších technológií
• osobnostný rast, práca v tíme senior programátorov
• využívajú sa moderné technológie, agilné metódy - SCRUM
• teambuildingové akcie – plážový volejbal, športový deň
• príjemné, ergonomické pracovné prostredie, open space, voľný výber operačného systému
• technické školenia aj v zahraničí, certifikáty, interné školenia
• možný aj Home-office
• technické knihy v angličtine
• občerstvenie v priestoroch firmy – káva, čaj, nealko, ovocie
• masáže na požiadanie, stolný futbal, šípky

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.