PTP Teamleader s nemeckým a anglickým jazykom

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

ČO VÁM POZÍCIA PRINESIE:
• zúročíte svoje skúsenosti z oblasti nákupu a prostredia PTP
• aktívne využijete svoje znalosti nemeckého a anglického jazyka pri dennej komunikácii
• rozšírite si skúsenosti v oblasti people managementu ale aj optimalizácie nákupných procesov

VAŠOU ÚLOHOU BUDE:
• viesť tím 16-20 kolegov na oddelení nákupu po organizačnej aj odbornej stránke
• motivovať členov tímu, stanovovať a vyhodnocovať ciele tímu
• podieľať sa na rozvoji a couchingu svojich kolegov, zaučiť nových členov tímu
• komunikovať a kooperovať s internými oddeleniami spoločnosti a zákazníkmi v Nemecku
• hľadať priestor pre zlepšenie interných procesov a podieľať sa na ich optimalizácii
• dohliadať na dodržiavanie interných predpisov spoločnosti

Požiadavky na zamestnanca

• skúsenosť v oblasti AP alebo nákupu min. 3 roky
• nemecký jazyk a anglický jazyk na aktívnej úrovni
• skúsenosti s preberaním a implementáciou interných procesov
• skúsenosť s vedením tímu výhodou, nie však podmienkou
• ochota príležitostne cestovať

Znalosti

Požadované vzdelanie:
- stredoškolské
- vysokoškolské I. stupňa
- vysokoškolské II. stupňa

Zameranie štúdia:
- ekonomické

Cudzie jazyky:
- nemecký jazyk - aktívne / B2+
- anglický jazyk - aktívne / B2

Prax:
- skúsenosť v oblasti účtovania došlých faktúr alebo nákupu min. 3 roky
- skúsenosti s preberaním a implementáciou interných procesov

Osobnostné predpoklady:
- schopnosť analyzovania a vyhodnotenia procesov pri implementácii
- schopnosť viesť a motivovať tím
- prozákaznícka orientácia
- ochota príležitostne cestovať

O spoločnosti

Medzinárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti účtovníctva, poskytujúca finančné a účtovné služby.

Niektoré z benefitov, ktoré spoločnosť poskytuje:
• voliteľné benefity z ponuky Cafeteria systém
• príspevok do III. piliera
• podporu Vašich jazykových a odborných zručností formou kurzov
• príležitosť spoznať svojich kolegov aj mimo práce

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.