PTP Teamleader s holandským a anglickým jazykom

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

- Vedenie tímu, motivovanie tímu a zodpovednosť za jeho výsledky
- Zaškolenie nových členov tímu
- Komunikácia a kooperácia s internými oddeleniami spoločnosti
- Aktívna komunikácia s klientom
- Účasť na implementácií nových procesov v rámci podniku
- Práca v systéme SAP

Požiadavky na zamestnanca

- skúsenosť v oblasti AP alebo nákupu min. 3 roky
- holandský a anglický jazyk mierne pokročilý
- skúsenosti s preberaním a implementáciou interných procesov
- skúsenosť s vedením tímu výhodou, nie však podmienkou
- ochota príležitostne cestovať

Znalosti

Požadované vzdelanie:
- stredoškolské
- vysokoškolské I. stupňa
- vysokoškolské II. stupňa

Zameranie štúdia:
- ekonomické

Cudzie jazyky:
- holandský jazyk - mierne pokročilý
- anglický jazyk - aktívne

Prax:
- skúsenosť v oblasti AP alebo nákupu min. 3 roky
- skúsenosti s preberaním a implementáciou interných procesov

Osobnostné predpoklady:
- schopnosť analyzovania a vyhodnotenia procesov pri implementácii
- ochota príležitostne cestovať

O spoločnosti

Medzinárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti účtovníctva, poskytujúca finančné a účtovné služby.

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.