.NET developer

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Budete:
• vyvíjať v Microsoft technologiách riešenie z oblasti životného a neživotného poistenia.
• participovať na implementačnej fáze projektu pre poistovnu v Nigérii - „core system“ poisťovne, ktorý pokrýva všetky prevádzkové a obchodné nároky poisťovne a jej dcérskych spoločností, pre poisťovňu to bude hlavné softvérové riešenie pre backoffice a frontoffice operácie poisťovne
• spoluprácovať s analytikmi a zákazníkom podľa zadaných požiadaviek
• prispôsobovať a parametrizovať systémy
• pracovať s databázou – tvorba SQL dotazov, optimalizácia

Projekt sa po úspešnom nasadení u aktualneho klienta (Nigéria) bude presúvať aj na ďalšie trhy

Požiadavky na zamestnanca

• prax na podobnej pozícii min. 2 roky
• skúsenosť s technológiami .NET(ASP.NET, ADO.NET), C#
• analytické myslenie
• zmysel pre detail

Znalosti

Znalosti:
.NET - pokročilý
C# - pokročilý

Požadované vzdelanie:
vysokoškolské I. alebo II. stupeň

Zameranie štúdia:
informačné technológie

Prax:
2 roky

O spoločnosti

Náš klient je software house pôsobiaci vo viac ako 30 krajinách. Venuje sa vývoju SW riešení pre zákazníkov z rôznych oblastí:
• bankovníctvo, poisťovníctvo
• distribútori energií
• výroba
• telekomunikácie
• zdravotníctvo
• verejná správa
• a ďalšie

Spoločnosť ponúka:
• prácu v nadnárodnej spoločnosti so širokým spektrom projektov
• príjemné, menej formálne prostredie, nízku byrokraciu,
• jazykové kurzy, technické školenia, certifikácie
• teambuildingy - športové aktivity, kultúrny program
• home-office
• príspevok na životné poistenie, doplnkové dôchodkové pripoistenie
• zľavy v e-shopoch
• prémie (kvartálne a ročné)

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.