Hlavný technológ

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

• zabezpečuje, organizuje a kontroluje činnosti súvisiace s prevádzkou
• kontroluje dodržiavania technologických postupov
• kontroluje dodržiavanie termínov a kvality vykonávanej údržby/opráv
• spoluprácuje s ostatnými technológmi závodu
• zastupuje riaditeľa závodu
• komunikuje s externými firmami v prípade servisovania/opráv zariadení
• komunikácia s dodávateľmi v prípade nákupu nového materiálu
• plánovanie spotreby strojov/materiálu
• vedenie dokumentácie
• dodržovanie pravidiel BOZP a OPP na prevádzke
• riadenie, motivovanie a hodnotenie zamestnancov závodu (60)
• dohľad nad celkovým technologickým stavom prevádzky

Požiadavky na zamestnanca

• Min 5 rokov praxe na obdobnej pozícii Technológ podmienky
• prax v oblasti enviromentalistiky, chémie, energetiky
• skúsenosti s prevádzkovaním výrobného podniku podmienka
• kuričský preukaz veľkou výhodou
• prax v oblasti spaľovania veľkou výhodou
• znalosť z oblasti BOZP
• prax vo vedení väčšieho kolektívu podmienka

Znalosti

Požadované vzdelanie:
VŠ - chémia, enviromentalistika, energetika, strojárstvo

Cudzie jazyky:
AJ/NJ výhodou

Vodičský preukaz:
B

O spoločnosti

• mesačné finančné odmeny
• automobil, telefón aj na súkromné účely
• vzdelávanie
• cestovné poistenie
• 13. plat
• workshopy, teambuildingy, sauna wellness