Senior Java developer

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

• podieľanie sa na projekte v oblasti logistiky
• maitenance a doprogramovávanie nových funkcionalít
• programovanie v Jave
• využívanie svojej kreativity na projektoch

Požiadavky na zamestnanca

• Java - pokročilý
• axis2 webservices - pokročilý
• soap webservices - pokročilý
• skúsenosť s väčšími projektami
• nemecký jazyk - aktívne
• výhodou: jaxb interfaces – xml interfaces client – server communication over spring RMI, swing with jgoodies frontend,jdbc and hibernate2 db layer, Oracle DB,DB links for import/export Interfaces, many PLSQL packages, komplex views, spring 4.x

Znalosti

Cudzie jazyky:
• nemecký jazyk - pokročilý

Požadované znalosti:
• Java - pokročilý
• axis2 webservices - pokročilý
• soap webservices - pokročilý

Prax:
aspoň 5 rokov skúseností na väčších projektoch

O spoločnosti

Našim klientom je úspešná slovenská softvérová spoločnosť, ktorá sa venuje vývoju rôznorodých softvérových riešení pre domáci a zahraničný trh, najmä Viedeň.

Spoločnosť ponúka:
• zaujímavé platové podmienky
• flexibilný pracovný čas
• home office (4 dni Viedeň + 1 deň homeoffice)
• skvelý kolektív a pravidelné teambuildingové akcie
• podporu vzdelávania (knihy, konferencie, a iné možnosti pre technický rast)
• plne hradené kurzy angličtiny a nemčiny
• vlastný výber hardware
• chillout zóna priamo vo firme (PS3, stolný futbal, boxovacie vrece …)
• benefitovú kartu pre rôzne športoviská v Bratislave (bazény, posilňovne, wellness...)

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.