Koordinátor vzdelávacích projektov

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

• Sledovanie dodržiavania rozpočtu, kapacitné plánovanie, eskalácie v prípade potreby, návrhy na zlepšenie
• Projekty vzdelávania, pre verejnú i komerčnú sféru
• Koordinácia tímu
• Hodnotenie, motivácia, odmeňovanie a rozvoj tímu
• Udržiavanie vzťahov s externými partnermi a klientmi

Požiadavky na zamestnanca

• skúsenosť z HR, konzultantskej spoločnosti
• skúsenosť s nastavovaním interných procesov – ideálne interného vzdelávania
• skúsenosť s projektovým manažmentom výhodou
• negociačné zručnosti
• skúsenosť s vedením ľudí výhodou

O spoločnosti

• vzdelávanie - interné aj externé kurzy, certifikácie
• jazykové kurzy (AJ, NJ)
• sick-days
• finančné benefity - zľavy, poukážky, prémie
• teambuilding, celofiremné akcie
• fitness centrum priamo v budove spoločnosti
• nízka byrokracia

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.