PTP Process Manager s nemeckým a anglickým jazykom

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

• aktívne pracovať na oddelení Proces manažmentu s 20 kolegami
• cestovať do členských krajín spoločnosti a sústrediť sa na presun alebo optimalizáciu
procesov
• pozrieť sa detailne na lokálne procesy a definovať ich rozdiely s centrálnym
template-om
• z podrobného sledovania procesov vytvoriť procesnú mapu a tak reálne
zhodnotiť aktuálny stav v krajine
• snažiť sa zefektívniť procesy v rámci záväzkov (AP)
• podporovať kolegov počas ďalších fáz projektu, ako je nasadenie do go live,
testovanie alebo stabilizovanie procesov
• byť pripravený pracovať efektívne, flexibilne aj na viacerých projektoch
súčasne
• pomôcť kolegom pri zaúčaní sa do nových zmien formou školení a
workshopov

Požiadavky na zamestnanca

Máte :
• skúsenosti s transitions, alebo s optimalizovaním procesov?
• poznatky, ako sa taký projekt vyvíja a čo je pre neho kľúčové?
• schopnosť analyzovať a najmä pochopiť spletitý systém procesov z AP?
• odvahu navrhnúť prípadne riešenie, ktoré by bolo efektívne pre prácu kolegov?
• prezentačné zručnosti a viete svoje nápady obhájiť pred manažmentom?
• ochotu cestovať v rámci EÚ v rozmedzí od 30-40% pracovného času?

Znalosti

Požadované vzdelanie:
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Zameranie štúdia:
ekonomické

Cudzie jazyky:
nemecký jazyk - aktívne
a súčasne
anglický jazyk - aktívne

Prax:
3 roky na obdobnej pozícii

Osobnostné predpoklady:
analytické schopnosti
výborné komunikačné zručnosti
schopnosť rozhodovať a navrhovať riešenia

O spoločnosti

Staňte sa súčasťou medzinárodnej spoločnosti, ktorá ponúka zákazníkom pevné linky, širokopásmové pripojenie, mobilné siete aj komplexné ICT riešenia pre firmy. Jej centrum v Bratislave sa zaoberá sa spracovávaním účtovníctva a poskytovaním finančných a účtovníckych služieb a nákupu pre koncernové a dcérske spoločnosti.

Čo tým získate?
• voliteľné benefity z ponuky Cafeteria systém
• príspevok do III. piliera
• podporu Vašich jazykových zručností formou jazykových kurzov
• podporu Vašich odborných zručnosti formou školení v SAP/Excel/Proces manažmentu
• sick days
• príležitosť spoznať svojich kolegov aj mimo práce
• a k tomu všetkému 10% z ročného platu ako ročný benefit

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.

Dátum zverejnenia: 23.4.2018