PTP Process Manager s anglickým jazykom

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Náplňou Vašej práce bude:
• podrobná analýza aktuálnych procesov v prostredí oddelenia P2P
• sledovanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti
• vyhotovenie podrobného štrukturálneho popisu aktuálneho stavu procesov, ich hodnotenie
• spolupráca pri koncepte optimalizácie procesov v nákupných a účtovných tímoch
• podpora pri realizovaných projektoch, práca v tíme procesných manažérov
• tvorba školiacich materiálov
• reporting

Požiadavky na zamestnanca

Máte :
• skúsenosti s transitions, alebo s optimalizovaním procesov?
• poznatky, ako sa taký projekt vyvíja a čo je pre neho kľúčové?
• schopnosť analyzovať a najmä pochopiť spletitý systém procesov z nákupu?
• odvahu navrhnúť prípadne riešenie, ktoré by bolo efektívne pre prácu kolegov?
• prezentačné zručnosti a viete svoje nápady obhájiť pred manažmentom?
• ochotu cestovať v rámci EÚ v rozmedzí od 30-40% pracovného času?

Znalosti

Požadované vzdelanie:
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Zameranie štúdia:
ekonomické

Cudzie jazyky:
anglický jazyk - aktívne

Prax:
min. 3 roky na obdobnej pozícii

Osobnostné predpoklady:
analytické schopnosti
výborné komunikačné zručnosti
schopnosť rozhodovať a navrhovať riešenia

O spoločnosti

Staňte sa súčasťou medzinárodnej spoločnosti, ktorá ponúka zákazníkom pevné linky, širokopásmové pripojenie, mobilné siete aj komplexné ICT riešenia pre firmy. Jej centrum v Bratislave sa zaoberá sa spracovávaním účtovníctva a poskytovaním finančných a účtovníckych služieb a nákupu pre koncernové a dcérske spoločnosti.

Čo tým získate?
• voliteľné benefity z ponuky Cafeteria systém
• príspevok do III. piliera
• podporu Vašich jazykových zručností formou jazykových kurzov
• podporu Vašich odborných zručnosti formou školení v SAP/Excel/Proces manažmentu
• sick days
• príležitosť spoznať svojich kolegov aj mimo práce
• a k tomu všetkému 10% z ročného platu ako ročný benefit

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.