PTP Group Leader s anglickým jazykom

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vašou úlohou bude:
• vedenie a motivovanie teamlíderov k tomu, aby vytvárali zdravé pracovné prostredie pre svoj tím
a zodpovedali za jeho prácu a poskytnutie čo najlepšej kvality
• zabezpečiť osobný rozvoj a podporu pre vedúcich tímov a senior zamestnancov
• zabezpečiť dodanie PTP služieb interným zákazníkom efektívne, včas a v požadovanej kvalite
• hľadať možnosti na zefektívnenie chodu jednotlivých PTP oddelení
• zodpovedať za efektívnu implementáciu migrácie
• spolu s vedúcimi tímov spolupracovať na korporátnych projektoch

Požiadavky na zamestnanca

Máte :
• aspoň 5 ročné skúsenosti v oblasti účtovníctva?
• aspoň 3 ročné skúsenosti vedením ľudí?
• odvahu navrhnúť lepšie riešenie, ktoré by bolo efektívne pre prácu kolegov?
• prezentačné zručnosti a viete svoje nápady obhájiť pred manažmentom?

Znalosti

Znalosti:
• znalosť programu SAP
• Excel - pokročilý
• Word - pokročilý

Požadované vzdelanie:
• vysokoškolské I. stupňa
• vysokoškolské II. stupňa
• vysokoškolské III. stupňa

Zameranie štúdia:
• ekonomické, business

Cudzie jazyky:
• anglicky - aktívne
• nemecký - výhodou

Osobnostné predpoklady:
• dobré organizačné a analytické schopnosti
• zmysel pre zodpovednosť, spoľahlivosť a flexibilita
• ochota prispôsobiť sa prebiehajúcim zmenám
• výborné komunikačné a prezentačné zručnosti
• orientácia na zákazníka

O spoločnosti

Shared Service Center

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.