Procesný inžinier pre purifikačné a izolačné procesy (biotechnológia)

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

- návrh a analýza jednotlivých purifikačných a izolačných procesov v rámci výroby
- vývoj a implementácia procesných krokov, ktoré zlepšujú efektívnosť produkcie a/alebo znižujú náklady
- zavedenie nových výrobných postupov ak je to potrebné vzhľadom na požiadavky externého klienta
- identifikácia možných prekážok a nedostatkov vo výrobnom procese, vyhotovenie energetických a surovinových bilancií
- zabezpečenie požadovanej dokumentácie, reporting
- koordinácia komunikácie medzi expertmi vo výrobe a externým klientom, tlmočenie požiadaviek klienta do výrobného rozsahu
- rozvoj a vzdelávanie juniorskejších zamestnancov v oblasti projektových činností

Požiadavky na zamestnanca

- hlboká znalosť biochemických procesov je základným kritériom
- angličtina na vynikajúcej úrovni
- tímový hráč
- ochota cestovať

Znalosti

Požadované vzdelanie:
- vysokoškolské II. stupňa
- vysokoškolské III. stupňa

Zameranie štúdia:
- zameranie na chémiu a biotechnológie, biochámia

Cudzie jazyky:
- anglický jazyk aktívne - podmienka
- nemecký jazyk výhodou

Požadované znalosti:
- znalosť biochemických procesov

Prax:
- min. 5 rokov skúseností v oblasti chemickej výroby alebo biotechnológií

Osobnostné predpoklady:
- odolnosť voči stresu
- dobré komunikačné zručnosti
- dobré riadiace a organizačné zručnosti
- vysoká miera flexibility
- dobré multikulturálne vzťahy

O spoločnosti

Spoločnosť pôsobiaca v oblasti biochemického priemyslu a výroby.

Spoločnosť ponúka tieto benefity:

- bohatý sociálny program (wellness, futbal)
- možnosť príspevku na bývanie, cestovanie
- 15. plat
- rodinná atmosféra
- možnosť kreatívneho vyžitia


Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.