SQL a angličtina- je to pre Vás tá správna kombinácia? Pošlite nám svoje CV a zapojte sa do nových projektov pre medzinárodnú spoločnosť

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Ako SQL developer budete :
• pracovať na vývoji SQL či T-SQL kódu- skripty, views, procedúry, funkcie
• mať na starosti prípravu ETL skriptov pre export, ad-hoc dátových analýz a reportov či optimalizácie
• vyvíjať nový alebo optimalizovať už existujúci kód
• zodpovedný za identifikáciu potencionálnych problémov ale aj za ich riešenie
• spolupracovať pri dizajne dátových modelov

Požiadavky na zamestnanca

Čo Vám na tejto pozícii nesmie chýbať ?
• aspoň 3-5 ročná prax ako DBA/vývojár
• pokročilé znalosti s SQL (nie nevyhnutne T-SQL)
• veľmi dobrá orientácia v entitno-relačných modeloch
• znalosť databázových technológií, ako je napríklad Microsoft SQL Server 2008 R2, 2012, PostgreSQL, Oracle -Knowledge vývoja T-SQL a dynamické SQL -Knowledge znalosti v SSRS, SSIS, a SSAS , Query optimalizácia, SQL
• skúsenosti s riešením problémov a riešením integrity databázy (problémy s výkonom, blokovanie, replikácie, pripojenie, bezpečnostné problémy atď .)
• schopnosť zorientovať sa v akomkoľvek (nie nevyhnutne SQL) kóde

Znalosti

Požadované vzdelanie:
Vysokoškolské I. stupňa
Vysokoškolské II. stupňa

Cudzie jazyky:
Anglický jazyk - pokročilý (B2)

Požadované znalosti:
• aspoň 3-5 ročná prax ako DBA/vývojár
• skúsenosti s riešením problémov a riešením integrity databázy
• znalosť databázových technológií, ako je napríklad Microsoft SQL Server 2008 R2, 2012, PostgreSQL, Oracle -Knowledge vývoja T-SQL a dynamické SQL -Knowledge znalosti v SSRS, SSIS, a SSAS , Query optimalizácia, SQL

Osobnostné predpoklady:
• zodpovednosť a schopnosť pracovať v tíme
• nadšenie pre nové technológie- snaha a ochota permanentne sa vzdelávať

O spoločnosti

Náš klient je medzinárodná spoločnosť, ktorá sa pohybuje v oblasti informačných technológií a venuje sa najmä vývoju softvéru na mieru. Primárnu úlohu zohrávajú webové aplikácie. Venujú sa tvorbe redakčných systémov, web developmentu, credit scoring systémov, CRM a iných. Pracuje sa v tíme, ich veľkosť závisí od projektu a jeho náročnosti. Projekty: prevažne vo finančnej oblasti v bankovom a poisťovacom sektore, charitatívne organizácie a retail.

Čo Vám táto spolupráca ponúka?
• možnosť výberu pracovného pomeru ( TPP/ živnosť)
• nové technológie- spoločnosť je otvorená nápadom na využitie inovácií
• technické školenia, certifikáty, interné školenia, ďalšie vzdelávanie (účasť na odborných konferenciách podľa vlastného výberu)
• organizácia vlastných tréningov a Tech sessions
• občerstvenie v priestoroch firmy – káva, čaj, nealko, ovocie, sladkosti

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení\", ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.