Senior Rollout Manager ( SAP CO)

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

• implementácia rollout templétov, príprava a spracovanie projektovej dokumentácie
• príprava a realizácia rolloutov za jednotlivé krajiny
• zodpovednosť za kontrolingové procesy v rámci SAP PSL, BSO, REFX, PM
• manažment vlastného centrálneho kontrolingového tímu
• monitorovanie, hodnotenie a zlepšovanie projektových procesov
• prezentácia výsledkov pre top manažment projektu

Požiadavky na zamestnanca

• expertné skúsenosti so SAP CO
• dlhoročný backround v prostredí kontrolingu
• skúsenosť s projektovým manažmentom a medzinárodnými rolloutmi
• ochota cestovať
• anglický jazyk aktívne, nemecký jazyk výhoda

Znalosti

Požadované vzdelanie:
vysokoškolské I./II. stupeň

Zameranie štúdia:
informačné technológie, ekonomické, manažment

Cudzie jazyky:
anglický - aktívne, nemecký výhoda

Prax:
min. 5 rokov

O spoločnosti

Spoločnosť, ktorá sa zaoberá spracovávaním účtovníctva a poskytovaním finančných a účtovníckych služieb pre koncernové spoločnosti. Ponúka zákazníkom pevné linky, širokopásmové pripojenie, mobilné siete aj komplexné ICT riešenia pre firmy.

Spoločnosť ponúka:
• kvalitný vzdelávací program
• flexibilný pracovný čas (9:00-14:00)
• plne hradené stravné lístky (3,30 €)
• moderné kancelárie blízko centra
• start up podporu – zaučenie 2 dňové školenie

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.