Referent výrobného oddelenia

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Čo Vám táto pozícia prinesie:
• možnosť podieľať sa na vývoji knižného titulu a získať neoceniteľné skúsenosti
• rozšírite si svoje znalosti z oblasti polygrafie a knižného priemyslu
• aktívnu komunikáciu s partnerskými inštitúciami, grafickými štúdiami, tlačiarňami

Na tejto pozícii budete:
• zodpovedať za plynulý cyklus vývoja titulu od kontroly dát až po jeho tlač
• spracovávať korektúru diela pre potreby tlačiarne (nastavovať technické parametre, vizuál)
• pripravovať podklady pre grafické štúdio, komunikovať s grafikom a dávať mu odporúčania
• kontrolovať celý výrobný proces titulu a komunikovať so štúdiami
• zodpovedať aj za administratívu- evidovať informácie o tituloch do interného systému

Požiadavky na zamestnanca

• odborné znalosti z oblasti polygrafie (vedomosti o „životnom cykle“ knižného titulu, technika tlače)
• vzdelanie v oblasti polygrafie je veľkou výhodou
• silný záujem a motivácia o danú oblasť, chuť ďalej sa vzdelávať
• prax v knižnom odbore aspoň 2 roky
• anglický jazyk na komunikatívnej úrovni je výhodou

Znalosti

Požadované vzdelanie:
stredoškolské, polygrafické

Cudzie jazyky:
Anglický jazyk - komunikatívna úroveň

Osobnostné predpoklady:
precíznosť pri práci, vzťah ku knihám, dobré komunikačné zručnosti

O spoločnosti

Našim klientom je stabilná spoločnosť, pôsobiaca v knižnom priemysle. Detaily o spoločnosti Vám priblížime priamo pri prvom telefonickom kontakte, preto neváhajte reagovať a pošlite nám Váš životopis.

Spoločnosť svojim zamestnancom ponúka:
• príjemné pracovné prostredie
• možnosť nadobudnúť nové skúsenosti
• priestor na ďalšie jazykové a odborné vzdelávanie
• ďalšie benefity Vám predstavíme už pri prvom telefonickom kontakte

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.