Asistent audítora

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

ČO VÁM POZÍCIA PRINESIE?
• budete dôležitou súčasťou tímu audítorov a aktívne sa zapájať do všetkých procesov počas auditu
• zúročíte svoje skúsenosti z oblasti účtovníctva a získate prax v oblasti auditu
• získate priestor osobne spoznať klientov spoločnosti a budovať si kariéru v medzinárodnom prostredí

NA TEJTO PRACOVNEJ POZÍCII BUDETE:
• pripravovať podklady potrebné pre vykonanie auditu (finančné analýzy a štatistiky)
• vykonávať audit účtovných závierok pre klientov spoločnosti pod vedením team lídra
• kontrolovať údaje z účtovníctva ako napríklad výkaz ziskov a strát a účtovné závierky
• spolu s kolegami vypracovávať záverečnú správu
• osobne, mailovo a telefonicky komunikovať s klientom a vytvárať s ním dobré vzťahy
• v prípade potreby komunikovať s príslušnými úradmi

Požiadavky na zamestnanca

• vysokoškolské vzdelanie s ekonomickým zameraním
• aktívna komunikácia v anglickom jazyku (nemecký jazyk výhodou)
• MS Office (najmä Excel)
• aktívny vodič (skupina B)
• prax v oblasti daňového poradenstva alebo auditu výhodou

Znalosti

Znalosti:
• prehľad v obchodnom a daňovom práve
• excel na pokročilej úrovni

Požadované vzdelanie:
• vysokoškolské vzdelanie (účtovníctvo, daňovníctvo výhodou)

Cudzie jazyky:
• anglický jazyk- aktívne
• nemecký jazyk- výhodou

Vodičský preukaz:
• aktívny vodič (skupina B)

Prax:
• prax v oblasti auditu výhodou

Osobnostné predpoklady:
• záujem o nové poznatky, schopnosť ďalej sa odborne rozvíjať
• vysoké pracovné nasadenie
• komunikačné a organizačné zručnosti
• teamový hráč
• samostatnosť, iniciatívnosť

O spoločnosti

A niekoľko prínosov pre Vás...
• 13.plat
• možnosť pôsobiť v stabilnej medzinárodnej firme
• príležitosť využiť jazykové kurzy a vzdelávacie školenia
• podpora Vašej sebarealizácie v rámci firmy
• možnosť spolupracovať aj s inými oddeleniami (dane, právo, účtovníctvo)
• finančné odmeny v závislosti od Vašej proaktivity

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.