Back office specialist

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Tvoje skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Prečo je pre Teba táto pozícia vhodná:
• zúročíš a zdokonalíš svoje jazykové zručnosti
• naučíš sa pracovať s internými programami spoločnosti
• pracovať budeš v medzinárodnom prostredí a komunikovať s klientmi z rôznych krajín

Ako Back Office špecialista budeš:
• zodpovedný za administráciu zákazníkov do systému tankovacích kariet
• spracovávať transakcie, zákaznícke údaje, pracovať so zmluvami, spravovať objednávkový systém a pripravovať podklady pre faktúry
• komunikovať so zákazníkmi telefonicky a emailom
• konzultovať so zákazníkom v konkrétnej krajine v súvislosti so zmenami a analýzami
• pracovať s internou databázou, aktualizovať údaje, pripravovať rôzne podklady
• aktivovať a deaktivovať zákaznícke karty

Požiadavky na zamestnanca

Máš:
• min. stredoškolské vzdelanie
• maďarský jazyk - expert
• nemecký jazyk - pokročilý
• anglický jazyk - mierne pokročílý
• prozákaznícku orientáciu

Znalosti

Požadované vzdelanie:
• stredoškolské

Cudzie jazyky:
• maďarský - expert
• nemecký - pokročilý
• anglický - mierne pokročilý

PC znalosti:
• Microsoft Office - pokročilý
• SAP - výhoda, nie podmienka

Osobnostné predpoklady:
• prozákaznícky orientovaný
• výborné organizačné a komunikačné zručnosti
• odolný voči stresu
• angažovaný a ochotný priniesť výsledky
• tímovo orientovaný

O spoločnosti

Spoločnosť je známa výrobou vysokokvalitných produktov v oblasti spracovania ropy, chémie, výroby umelých hmôt a materiálov, ako aj výstavbou a prevádzkovaním moderných čerpacích staníc.

Svojim zamestnancom ponúka:
• Vaše pracovné nasadenie a individuálne výsledky sú ocenené ročnými odmenami
• Flexibilný pracovný čas a možnosť občasnej práce z domu
• Možnosť rekreačného, kultúrneho a športového vyžitia sa prostredníctvom univerzálnych darčekových poukážok
• Príspevok na stravovanie nad rámec zákona
• Možnosť využitia súkromného medicínskeho centra
• Spoločnosť myslí aj na Vašu budúcnosť prostredníctvom príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie.
• Možnosť na zdokonalenie sa v anglickom jazyku
• Zľava na vybrane firemne produkty
• Priestor profesne rásť v rámci spoločnosti(horizontálne či vertikálne)
• Spoločné firemné eventy

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.