ORACLE a databázy- je to pre Vás tá správna kombinácia? Hľadáme Databázové administrátora na projekt migrácie dát

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

V rámci tejto pozície Vás čaká :
• monitorovanie preformance, navrhovanie monitorovacích scriptov, ladenie parametrov databázy alebo aj identifikácia neefektívnych querov a ich ladenie
• zálohovanie a obnova databáz ale aj príprava scenárov na obnovu databáz
• inštalácia opravných balíkov a bezpečnostných fixov do databázových systémov
• riešenie problémov a zároveň aj ako im predchádzať (reportovanie, eskalácia, dohľad nad priebehom riešenia)
• poskytovanie technických rád a know-how vo zverených oblastiach
• potrebná bude aj údržba prevádzkovej dokumentácie či reporty o stave prostredia

Požiadavky na zamestnanca

Čo sa od Vás očakáva ?
• ORACLE DBA (v ideálnom prípade skúsenosť aspoň 3 roky)
• skúsenosti s migráciou dát a performance tuningom
• nebáť sa priniesť aj vlastné riešenia

Znalosti

Požadované vzdelanie:
stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Zameranie štúdia:
IT

Cudzie jazyky:
anglický - aktívne

Osobnostné predpoklady:
• priamy, otvorený, nekonfliktný typ, komunikatívny
• zodpovednosť a schopnosť pracovať samostatne ako aj v tíme
• profesionálne jednanie a vystupovanie

O spoločnosti

Príležitosť ponúka spoločnosť, ktorá patrí medzi popredných hráčov v oblasti elektroenergetických služieb na Slovensku. Jej hlavným cieľom je zabezpečiť, aby z procesov a výsledkov podnikania mal prospech široký okruh ľudí.

Čo Vám spoločnosť ponúka?
• zaujímavý sociálny program s množstvom benefitov
• podporu Vašich odborných zručnosti (širokú škálu interných a externých školení)
• príležitosť spoznať svojich kolegov aj mimo práce (rôzne firemné eventy či teambuldingy)
• dni dovolenky navyše, kedy potrebuje čas pre seba
• a samozrejme zázemie v stabilnej medzinárodnej spoločnosti

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení\\\", ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.