Technológ elektrotechnickej časti závodu

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

• každodenne zabezpečovať a kontrolovať prevádzku elektrotechnickej
časti závodu spaľovňa
• metodicky riadiť a zadeľovať prácu podriadeným pracovníkom
• spolupracovať s ostatnými technológmi na vypracovaní plánu prevádzky
• dodržiavať technologické postupy, všeobecné a interné predpisy
• pri prevádzke a činnosti v závode
vypracovať návrhy zmien pracovných náplní u zamestnancov
• v prípade potreby krátkodobo zastupovať riaditeľa závodu

Požiadavky na zamestnanca

• oprávnenie obsluhy elektrických zariadení na riadenie prevádzky podľa § 23
• anglický alebo nemecký jazyk na komunikatívnej úrovni
• predchádzajúca skúsenosť ako technológ je veľkou výhodou

Znalosti

Znalosti:
• MS Office- pokročilý
• Práca s internetom

Požadované vzdelanie:
• stredoškolské
• vysokoškolské I.stupňa
• vysokoškolské II.stupňa

Zameranie štúdia:
• technické, elektrotechnické, energetika

Cudzie jazyky:
• anglický jazyk- aktívne alebo
• nemecký jazyk- aktívne

Požadované znalosti:
• znalosť právnych a interných predpisov, technických noriem v oblasti elektrotechnickej časti závodu
• oprávnenie obsluhy elektrických zariadení na riadenie prevádzky podľa § 23

Prax:
• predchádzajúca skúsenosť ako technológ je vítaná

Osobnostné predpoklady:
• samostatnosť, precíznosť
• vyjednávacie zručnosti
• schopnosť tímovej práce

O spoločnosti

Staňte sa súčasťou spoločnosti, ktorá pôsobí v oblasti zhodnocovania odpadu a výroby elektrickej energie.

• garantované finančné odmeny
• stravné lístky
• rôzne príplatky nad rámec zákona
• telefón na súkromné účely

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.