Špecialista na obnovenie procesov (Process Recovery Specialist)

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaša náplň práce bude zahŕňať:
• vypracovanie plánu a stratégie, ktorých cieľom bude obnoviť a nastaviť
procesy v rámci spoločnosti, napr. pri katastrofickej udalosti
• komunikáciu v anglickom jazyku so zahraničnými oddeleniami, za účelom zozbierať potrebné dáta a informácie
• podrobnú analýzu všetkých získaných informácií a následné vypracovanie dokumentu, ktorý bude predložený na schválenie
• komunikovať nové návrhy s cieľom zlepiť procesy a reporting

Požiadavky na zamestnanca

Budete potrebovať
• anglický jazyk na vysokej komunikačnej úrovni pri preberaní procesov od zahraničných oddelení
• ľudský a proaktívny prístup pri pravidelnej komunikácii s kolegami z iných krajín
• schopnosť efektívneho time managementu pri výkone svojej práce
• chuť pomáhať a iniciatívne konať pri nečakaných udalostiach

Znalosti

Požadované vzdelanie:
Stredoškolské s maturitou
Vysokoškolské

Zameranie štúdia:
Ekonomické
IT
Personálny manažment

Cudzie jazyky:
AJ - C1


Prax:
Vhodné pre absolventov

Osobnostné predpoklady:
Ľudský prístup
Komunikačné zručnosti
Iniciatíva
Ochota pomáhať

O spoločnosti

Spoločnosť Vám ponúka:
• výkonnostný bonus, ktorým si viete navýšiť Váš plat
• finančný bonus na regeneráciu a relax
• podporu pri nákladoch na prepravu do práce
• jazykové vzdelávanie, teambuildingy a iné

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.