Zapojte sa do projektu implementácie a staňte sa Template Architektom v oblasti financií!

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Vaše skúsenosti sú osobité a špecifické a práve od nich sa odvíja aj finančné ohodnotenie. Preto pristupuje náš klient ako aj my ku každému kandidátovi individuálne.

Čo tým získate?
• účasť na tomto projekte Vám prinesie možnosť spolupráce s expertmi z rôznych krajín v danej oblasti
• táto pracovná príležitosť Vám dáva možnosť ovplyvniť procesy v oblasti telekomunikácií
• jedinečnú šancu rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti na najväčšom ERP projekte v Európe

Ako Template Architekt budete:
• dohliadať nad priebehom roll-outu SAP Real Estate od prípravy, cez analýzy až po finalizáciu
• hľadať nedostatky, rozdiely a navrhovať nové riešenia
• zabezpečovať prezentáciu centrálnych procesov lokálnym stranám
• porovnávať jednotlivé procesy (centrálne riešenie vs. lokálna strana)
• komunikovať v anglickom jazyku s užívateľmi, ktorých roll-out zahŕňa

Požiadavky na zamestnanca

V rámci tejto pozície hľadáme človeka, ktorý má:
• minimálne 3 roky v oblasti SAP Finance
• porozumieť business procesom a fungovaniu SAPu
• anglický jazyk na aktívnej úrovni
• skúsenosť s RE-FX - výhodou
• skúsenosť s medzinárodnými projektmi - výhodou
• technický background - výhodou

Znalosti

Znalosti:
• 3 roky v oblasti SAP Finance
• porozumieť business procesom a fungovaniu SAPu
• znalosť SAP RE-FX -výhodou

Požadované vzdelanie:
• vysokoškolské

Zameranie štúdia:
ekonomické, business, IT

Cudzie jazyky:
• anglický jazyk - B2/C1

Osobnostné predpoklady:
• schopnosť riadiť zmeny, inovácie a navrhovať riešenia
• výborné komunikačné a prezentačné zručnosti
• ochota cestovať na medzinárodnej úrovni

O spoločnosti

Participácia na tomto projekte Vám prinesie možnosť spolupráce s medzinárodnou spoločnosťou na roull-oute pre pobočky vo viacerých krajinách Európy.

Zároveň získate množstvo zaujímavých benefitov ako:
• podporu Vašich odborných zručnosti –kvalitný vzdelávací program
• voliteľné benefity z ponuky Cafeteria systém, či plne hradené stravné lístky
• dni, kedy potrebuje čas pre seba – sick days :)
• príležitosť spoznať svojich kolegov aj mimo práce ( letný/zimný teambulding, športové akcie)

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v „Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení“, ktoré sú tiež dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.