Data Manager International costumer/vendor master (SAP FI-AP/AR)

Úvod » Vyhľadávanie práce » Detail ponuky
Informácie o pracovnom mieste

Čo Vás na tejto pozícii čaká:
• manažment a implementácia projektov zameraných na master dáta
• dohliadanie na správny prenos customer a vendor master dát z jedného SAPu do druhého
• zlepšovanie procesov, zvyšovanie kvality a znižovanie nákladov
• podpora implementačných projektov, ktoré sa zaoberajú integráciou ďalších funkcií data manažmentu
• príprava školiaceho materiálu a realizácia interných školení

Požiadavky na zamestnanca

Máte nasledovné zručnosti?
• anglický jazyk - pokročilý
• 3-5 r. prax v obdobnej oblasti
• skúsenosť so SAP modulmi FI-AR/AP
• skúsenosť s data manažmentom v oblasti customer a vendor master
• ochota cestovať
• schopnosť vyhodnotiť a navrhovať nové procesy v moduloch

Znalosti

Požadované vzdelanie:
vysokoškolské

Cudzie jazyky:
anglický jazyk - B2/C1

Požadované znalosti:
znalosť SAP modulu FI-AP/AR
skúsenosť s vendor a costumer master data manažmentom

Prax:
3-5 r

Osobnostné predpoklady:
komunikačné a prezentačné schopnosti
odolný voči stredu
cieľovo orientovaný

O spoločnosti

Cieľom projektu je vytvorenie agilnej platformy SAPu. Participácia na tomto projekte Vám prinesie možnosť spolupráce s medzinárodnou spoločnosťou na roulloute pre pobočky vo viacerých krajinách Európy.

Možnosť podieľať sa na najväčšom ERP projekte v Európe je veľká výzva, ktorá so sebou nesie aj možnosť nabrať nové skvelé skúsenosti.
Spoločnosť ponúka množstvo zaujímavých benefitov :
• podporu Vašich odborných zručnosti –kvalitný vzdelávací program
• voliteľné benefity z ponuky Cafeteria systém, či plne hradené stravné lístky
• dni, kedy potrebujete čas pre seba – sick days :)
• príležitosť spoznať svojich kolegov aj mimo práce

Zaslaním životopisu a iných dokumentov potrebných na splnenie účelu - sprostredkovanie zamestnania, udeľuje uchádzač o zamestnanie spoločnosti AuJob s.r.o., ako prevádzkovateľovi IS Evidencia uchádzačov o zamestnanie v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely a za podmienok uvedených v Oznámení dotknutej osobe. Informácia o spracúvaní osobných údajov podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, ktoré sú dostupné na www.aujob.sk/ochrana-osobnych-udajov.php.

Dátum zverejnenia: 23.4.2018